Algemene informatie Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten

Naam:
Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten
Kamer van Koophandel nummer: 58969691
RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 853259574
Banknummer: NL09RABO0130278556
Postadres: Tapuitstraat 15, 7557BR Hengelo(O)
e-mailadres: info@twentsekrantendigitaal.nl

Bestuursleden:
Kees Ooijevaar, voorzitter
Jan Haverkate, secretaris
Herman de Vries, penningmeester
Carlo ter Ellen, fotoproject
Jan van Alsté
Cor Trompetter

Projectadviseur:
Siebe Rossel

Beloningenbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Doelstelling van de Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten:
De stichting heeft ten doel

  1. Het (laten) digitaliseren en het voor een zo breed mogelijk publiek ontsluiten van Twentse kranten en krantenfoto’s, die vanaf 1844 t/m 1995 zijn verschenen;
  2. Het digitaal (hosten) en fysiek beheren (passief conserveren) van deze fysieke en gedigitaliseerde Twentse kranten met de daarbij behorende foto’s, zodat deze voor de huidige generatie en toekomstige generaties toegankelijk zijn en voorts al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan:
Het beleidsplan is het projectplan.

Financieel jaarverslag 2016/2015:
Het Financieel jaarverslag 2016-2015 geeft een beeld van de gezonde financiële situatie van de stichting..

Jaarverslag 2016:
Het Jaarverslag 2016 Stichting DTK geeft een beeld van de werkzaamheden van de stichting in 2016 .