Digitalisering Twentse kranten kansrijk

Tubantia – 30 juni 3013

De kosten voor het digitaliseren van het complete historische Twentse krantenarchief kunnen worden teruggebracht van circa 5 miljoen euro tot 370.000 euro. Dat blijkt uit het plan van aanpak Twentse Geschiedenis krijgt toekomst, dat projectleider Siebe Rossel in opdracht van Regio Twente heeft uitgevoerd.
Het scannen en rubriceren van naar schatting drie miljoen krantenpagina’s en een miljoen foto’s is enorm kostbaar. Met name het handmatig toevoegen van gegevens zoals datum, auteur, jaartal, onderwerp en namen aan een artikel of foto is monnikenwerk. Zonder die data is speuren in een digitaal archief zoeken naar een speld in een hooiberg.
De enorme kostenreductie wordt bereikt door het digitaliseringsplan te koppelen aan een Twents werkgelegenheidsproject.
Het scannen en rubriceren van de krantenpagina’s kan, onder supervisie van een professioneel digitaliseringsbedrijf, worden uitgevoerd door mensen in de sociale werkvoorziening. Uit de berekeningen van Rossel blijkt dat de klus minimaal drie jaar duurt en dat daar 217 voltijdbanen mee gemoeid zijn. In de praktijk gaat het dan om werk voor drie- tot vierhonderd mensen met enige afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, die bij uitstek geschikt zijn om repeterend werk te doen. Bijvoorbeeld mensen met een lichte psychische aandoening, mensen met een lichamelijke beperking of hoogbegaafde jongeren met een autistische stoornis. Het werk zou dan een vorm van dagbesteding kunnen zijn.
Dit soort trajecten van dagbesteding wordt nu nog betaald door het rijk uit de AWBZ. In de nabije toekomst wordt die taak overgeheveld naar gemeenten via de WMO. Die moeten met circa 70 procent van het huidige rijksbudget een vergelijkbare voorziening in stand houden.
Regionale zorginstellingen zijn naarstig op zoek naar projecten voor hun cliënten. Door het digitaliseren van het Twentse krantenarchief te koppelen aan een dagbesteding voor enkele honderden kansarme werkzoekenden, lijkt een kansrijk initiatief in de maak.

Nevenstaand artikel is op 30 juni 2013 verschenen met het uitgebreide vervolg op 2 juli. De aanleiding was het verschijnen van het ‘Projectplan voor het digitaliseren van historische Twentse kranten, foto’s en negatieven’. Dit projectplan is opgesteld door Siebe Rossel in opdracht van de Regio Twente.

Foto: Wouter Borre