De Twentsche Courant

De Twentsche Courant  is een uitgave van J.T. Sommer  in Almelo en verschijnt in 1844 voor het eerst. Eerst eenmaal per week, en vanaf 1869 tweemaal. In 1915 wordt het blad gekocht door Willem Waanders, een Zwolse uitgever die de titel onderbrengt in de speciaal daarvoor opgerichte NV Twentsche en Overijsselsche Courant- en Handelsdrukkerij.  Waanders wil in Overijssel met een eigen katholiek dagblad de markt veroveren en ziet de aankoop van de Twentsche Courant als een eerste stap op de Twentse markt.

twencourMaar Almelo blijkt niet de juiste vestigingsplaats, vanwege de concurrentie van het eveneens in Almelo verschijnende nieuwsblad van uitgeverij Hilarius. De Twentsche Courant, die vanaf 1918 driemaal per week verschijnt, verhuist daarom in 1922 naar Oldenzaal, waar Waanders samenwerking zoekt met de firma Bruggeman. Dit bedrijf is de uitgever van het Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken, een katholiek nieuwsblad voor Oost-Twente. Waanders koopt dit nieuwsblad en voegt het samen met de Twentsche Courant tot een driemaal per week verschijnend katholiek nieuwsblad. In 1922 komt de Zwolse uitgever tot de conclusie dat een katholiek dagblad voor de hele provincie onhaalbaar is en trekt zich terug. Het blad wordt teruggekocht door handelsdrukkerij Bruggeman die het voorzet onder de titel Twentsche Courant Nieuwsblad voor Twente. De krant verschijnt tweemaal per week, maar ook dat blijft een moeizaam avontuur.
De krant wordt in 1936 gekocht door de Oldenzaalse hotelhouder H.Th. Hasewinkel, een avontuurlijke ingestelde zakenman die wel kansen ziet in de uitgave. In de Tweede Wereldoorlog wordt de verschijning van het blad wegens papierschaarste gestaakt, waarna drukpers, titel en gebouw in 1943 in handen komen van de nieuwe vennootschap NV Twentsche Courant. Deze maakt in het diepste geheim plannen maakt om de titel  na de bevrijding als katholieke dagblad te laten herverschijnen in heel Twente. Op 11 april 1945 verschijnt het eerste nummer en in 1990 volgt de fusie met Dagblad Tubantia. Op 2 maart 1996 verschijnt het laatste nummer.

<< terug