Over Twentse Kranten Digitaal

Slide background
Slide background

Over Twentse Kranten Digitaal

vorsichtOp 10 oktober 2013 is de Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten opgericht. Zoals de naam van de stichting al zegt, is het doel alle historische Twentse kranten vanaf 1841 te digitaliseren en gratis toegankelijk te maken voor belangstellenden.

Vier kranten

De Twentsche Courant Tubantia is sinds 1996  het enige regionale dagblad in Twente. Vroeger waren er vier: Twentsche Courant, Dagblad van het Oosten, Dagblad Tubantia en Nieuwe Hengelosche Courant. Alle vier ontstonden ze in een van de grotere steden. Daar woonden genoeg mensen om de uitgave van een eigen stadskrant rendabel te maken.

Almelo was tot 1850 de grootste stad van Twente. Daar verscheen in 1844 dan ook de eerste lokale krant: de Twentsche Courant. De honger naar nieuws was in Almelo zelfs zo groot dat er in 1881 plaats kwam voor een tweede nieuwsblad, het Twentsch Zondagsblad, het latere Dagblad van het Oosten. Enschede kreeg in 1855 zijn eerste stadskrant in de vorm van de Enschedesche Courant, maar deze was geen lang leven beschoren. Dat gold niet voor Tubantia dat in 1872 verscheen en zou uitgroeien tot de grootste krant van Twente. In Hengelo verscheen in 1886 Nieuwe Hengelosche Courant als opvolger van de Hengelosche Courant die maar heel kort heeft bestaan.

Om bedrijfseconomische redenen zijn alle dagbladen in de loop van de vorige eeuw opgeheven en samengegaan. Maar de oude jaargangen van de vier dagbladtitels bestaan nog steeds, opgeborgen in archieven en niet toegankelijk voor het publiek. Dat is jammer, omdat ze samen een unieke bron van kennis en informatie bevatten over het ontstaan van het hedendaagse Twente. De Stichting Digitalisering Twentse Kranten gaat deze kranten in de komende tijd voor het publiek toegankelijk maken via deze website.

ANBI-status

anbi-logoDe stichting heeft de ANBI-status. De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
Deze status geeft de stichting ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.

Meer informatie over de stichting met betrekking tot de ANBI-status.