Het wordingsproces in Twente

Met het verstrijken van de jaren gaat de kwaliteit van het papieren archief sterk achteruit. Het bewaren van ons cultureel erfgoed is een belangrijke reden om het archief te digitaliseren. Maar een minstens zo belangrijke reden is de mogelijkheid te geven het archief voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van publicaties en activiteiten die hebben geleid tot het oprichten van de ‘Stichting Digitaliseren Twentse Kranten’.

31 januari 2013 – Projectplan

30 juni 2013 – Tubantia

1 juli 2013 – Tubantia

10 oktober 2013

Stichting van start

Op 10 oktober 2013 is de ‘Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten’ opgericht.
Zie het afschrift van de akte van oprichting.

1872 – 1950 digitaal

Stadsarchief Enschede

Eind 2014 – voorpagina’s

29 oktober 2015

Voorpagina-actie van start